BESCHRIJVING

Rietzomen bestaan uit smalle rietstroken die grenzen aan agrarisch gebruikte percelen. Deze rietstroken kunnen zowel individueel als in samenhang met elkaar voorkomen, en in de laatste vorm soms vele kilometers lengte beslaan. Rietzomen en kleine rietpercelen zijn vanwege het veelal extensieve gebruik van groot belang voor de biodiversiteit als broedgebied voor rietvogels en als leefgebied voor andere soorten als poelkikker, ringslang en diverse libellen.

PAKKETTEN

 a. Smalle rietzoom 
 b. Brede rietzoom en klein rietperceel

VERGOEDING PER JAAR

 a. Smalle rietzoom € 0,42   per strekkende meter per jaar
 b. Brede rietzoom en klein rietperceel € 640,41   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • De beheereenheid wordt periodiek geschoond en/of gemaaid in de periode na 1 oktober en voor 1 maart [23];
  • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • De beheereenheid wordt in een cyclus van minimaal eenmaal per 4 jaar en maximaal eenmaal per 2 jaar geschoond en/of gemaaid;
  • Er mogen geen gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de beheereenheid worden gebruikt;
  • Maaiwerkzaamheden worden verricht in de periode na 1 oktober en voor 1 maart;
  • Maximaal 20% van de oppervlakte van de beheereenheid bestaat uit struweel;
  • Smalle rietzoom is smaller dan 5 meter; brede rietzoom/rietperceel is breder dan 5 meter;
  • De beheereenheid wordt niet beweid.

MELDEN

Wanneer het beheer in de vorm van schonen en/of maaien aan de rietzoom of klein rietperceel heeft plaatst gevonden en het snoei- en/of maaiafval is verwijderd moet dit binnen 7 werkdagen bij het collectief worden gemeld. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.
Het geniet de voorkeur rietzomen en -percelen gefaseerd te beheren en niet meer dan 75% in één keer te schonen of te maaien. Bij rietpercelen kan men bijvoorbeeld enkele stroken laten staan. Geef bij het doorgeven van de beheermelding altijd het geschoonde of gemaaide percentage of het aantal meters door, bijvoorbeeld 50% of 100 m.