BESCHRIJVING

De kruidenrijke akker is van belang voor diverse soorten fauna in kleinschalige landschappen. De nectar, het stuifmeel, de zaden en de aangetrokken insecten vormen een interessante voedselbron voor veel dieren. Een goed ontwikkelde kruidenrijke akker is een bont pallet van grijsgeel of groengeel wuivende korenhalmen, rode klaprozen, witte kamilles en blauwe korenbloemen. Een niet te dicht gezaaid graangewas biedt ruimte voor de gewenste kruiden. Daarnaast wordt de effectiviteit van het pakket sterk verhoogd indien ruimte wordt geboden voor de vestiging en handhaving van meerjarige (overblijvende) kruiden.

Percelen waarop dit pakket afgesloten is, hebben in minimaal 3 van de 6 jaar een graangewas. In de overige jaren is het aan de beheerder zelf om te bepalen wat hij wil verbouwen. Omdat geen kunstmest gebruikt wordt, en het volvelds chemisch bestrijden van onkruiden eveneens niet toegestaan is, zijn de omstandigheden gunstig voor de ontwikkeling van akkerflora.

PAKKETTEN

 a. Drie van de zes jaar graan 
 b. Vier van de zes jaar graan
 c. Vijf van de zes jaar graan

VERGOEDING PER JAAR

 a. Kruidenrijke akker 3 van de 6 jaar graan € 905,66   per hectare per jaar
 b. Kruidenrijke akker 4 van de 6 jaar graan € 1.165,89   per hectare per jaar
 c. Kruidenrijke akker 5 van de 6 jaar graan € 1.384,15   per hectare per jaar

BEHEEREISEN

  • Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat in de jaren waarin graan wordt verbouwd, van 15 mei tot 15 juli, uit het gewas graan (niet zijnde maïs) [9].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

  • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes of kleefkruid conform het protocol chemische bestrijding bij agrarisch natuurbeheer, te downloaden op de website van Collectief Utrecht Oost. Dit geldt ook in de jaren dat geen graan geteeld wordt;
  • Bemesting van de beheereenheid met kunstmest is niet toegestaan; dit geldt ook in de jaren dat geen graan geteeld wordt;
  • Bemesting met organische mest is wel toegestaan;
  • Pakket a: Drie van de zes jaar graan: In tenminste drie van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan (met uitzondering van maïs) verbouwd;
  • Pakket b: Vier van de zes jaar graan: In tenminste vier van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan (met uitzondering van maïs) verbouwd;
  • Pakket c: Vijf van de zes jaar graan: In tenminste vijf van de zes jaren van de beheerperiode wordt graan (met uitzondering van maïs) verbouwd.

MELDEN

Voor dit pakket hoeft geen beheermelding te worden gedaan.