BESCHRIJVING

Struweelhagen komen in heel Nederland voor en er zijn vele lokale varianten. Struweelhagen vormen een belangrijk leefgebied voor aan struwelen en zomen gebonden flora en fauna van het cultuurlandschap zoals zomertortel en spotvogel. Ze zijn tevens van belang als voedselgebied en migratieroute voor zoogdieren.

PAKKETTEN

a. Snoeicyclus 5-7 jaar: de beheereenheid kan vrij uitgroeien en wordt 1 maal per 5 tot 7 jaar aan drie zijden gesnoeid. 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Struweelhaag € 2,36   per strekkende meter per jaar

BEHEEREISEN

 • Minimaal 90% van de struweelhaag wordt in de beheerperiode eenmaal gesnoeid, geknot of afgezet in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [22];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7];
 • De beheereenheid wordt niet beweid [11].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Algemeen: de beheereenheid wordt periodiek gesnoeid, geknot of afgezet;
 • Een struweelhaag is een lijnvormig landschapselement met een aaneengesloten opgaande begroeiing van inheemse, overwegend doornachtige struiken;
 • Na het snoeien heeft de haag een hoogte van tenminste 1,00 meter en een breedte van tenminste 0,8 meter;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, robinia en ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden;
 • Bemesting is niet toegestaan;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid;
 • Het gebruik van een klepelmaaier is niet toegestaan;
 • Het snoeien kan gecombineerd worden met het vlechten van de haag;
 • Als snoeihout versnipperd wordt, dan mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • De struweelhaag mag geen schade ondervinden als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden en wordt indien nodig beschermd met een raster;
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • Het snoeien van de haag in fases heeft de voorkeur.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer, knippen of scheren. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Heeft u maar een deel van de heg geknipt of geschoren vermeld dan het aantal meters, bijvoorbeeld 60 van de 180 m. Zorg dat het snoeiafval verwijderd is voordat u de melding bij ons doet.