BESCHRIJVING

Een hoogstamboomgaard is een boomgaard of boomweide met fruitrassen of notenbomen. Overal in Nederland komen hoogstamboomgaarden voor, vooral als onderdeel van het boerenerf. Hier werden vroeger vrijwel altijd de koeien of jongvee geweid. Ook bij landgoederen en buitenplaatsen waren vaak (grootschalige) boomgaarden te vinden. Hoogstamfruitboomgaarden zijn niet alleen landschappelijk van grote waarde, maar hebben vaak ook grote ecologische waarde door het voorkomen van in holten broedende vogels als steenuil. Daarnaast zijn ze ook van belang als broedgebied voor soorten als grauwe klauwier, diverse soorten spechten en kramsvogel en als leefgebied voor zoogdieren als bunzing, mits elementen als struwelen en oude loofbossen ook aanwezig zijn in de directe omgeving.

PAKKETTEN

 a. Hoogstamboomgaard 

VERGOEDING PER JAAR

 a. Hoogstamboomgaard    

BEHEEREISEN

 • Onderhoud aan de beheereenheid in de vorm van snoei vindt plaats in de periode vanaf 16 juli tot en met 14 maart [22];
 • Snoei- en/of maaiafval is verwijderd [24];
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op maximaal 10% van de beheereenheid [7].

AANVULLENDE BEHEERVOORSCHRIFTEN

 • Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- en/of onderhoudsnoei indien nodig;
 • Een hoogstamboomgaard is minimaal 0,15 ha groot en heeft een dichtheid van tussen de 75 en 150 fruitbomen per ha;
 • De gemiddelde stamdiameter van de hoogstamfruitbomen is minimaal 20 cm;
 • Het snoeihout mag niet in de beheereenheid worden verwerkt;
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in de beheereenheid;
 • De stam mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf;
 • De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Het mag echter niet als gazon worden beheerd;
 • Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan;
 • Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd;
 • In de boomgaard wordt minimaal een nestkast voor de steenuil geplaatst, of in de directe omgeving is andere nestgelegenheid voorhanden;
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid;
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van de beheereenheid.

MELDEN

Voor dit pakket geldt een meldplicht voor uitgevoerd beheer: snoeien. Meld het uitgevoerde beheer binnen 7 werkdagen bij het collectief. U heeft daarvoor het nummer van de beheereenheid nodig; dit staat vermeld op de bijlage van uw contract. U kunt de melding doen via het meldingsformulier op deze website.

Heeft u maar een deel van de bomengaard gesnoeid vermeld dan het percentage dat gesnoeid is, bijvoorbeeld 50%.