cursus hoogstamfruit

Nieuwsbrief januari 2023

Deze wintermaand starten we met de praktijkdagen van de cursus hoogstambeheer. Ook hebben we (eindelijk) een start kunnen maken met het aanbieden van nieuwe beheercontracten. Verder aandacht voor de informatieavond van RVO over het nieuwe GLB en voor de uitdeelactie van Plan Boom Utrecht.

Zwanebloem

Nieuwsbrief juni 2022

Juni, zomermaand. Deze maand kunt u de bloeiende zwanenbloem bewonderen. Deze plant groeit vaak in sloten die jaarlijks worden geschoond. Een opgeruimd bloemetje zogezegd. Hoe schoont u uw sloot? Door te werken met ecologisch slootschonen worden planten en dieren zoveel mogelijk gespaard. Meer informatie over dit duurzaam slootbeheervindt u op onze website. Verder: Bloeiende Boerensloten, de Algemene Ledenvergadering, informatieavonden over erfscans en meer.

 

Nieuwsbrief nummer 3 2021

Door het natte weer in de maand mei konden de nieuwe akkerranden pas laat ingezaaid worden dit jaar. Maar in de meerjarige randen laten de bloemen en kruiden zich alweer van hun beste kant zien. Ook in de sloot dient nieuw leven zich aan. Heeft u zich wel eens verdiept in wat zich afspeelt in, om en onder het wateroppervlak? En hoe het is gesteld met de kwaliteit van uw sloot en slootwater? Dit jaar is een feestelijk jaar om dat met '(S)ken je sloot' te onderzoeken. In deze nieuwsbrief leest u hier meer over. Daarnaast aandacht voor de Algemene Ledenvergadering, uw persoonlijke digitale dossier via www.mijnboerennatuur.nl en mooie resultaten uit het veld. 

 

Nieuwsbrief nummer 2 2021

Met horten en stoten breekt het voorjaar door. We zitten volop in het broedseizoen en de eerste kuikens van de kievit scharrelen al weer rond. De plas-dras gebieden liggen er klaar voor! Ook administratief staat er van alles voor de deur. U leest er meer over in deze nieuwsbrief.

 

Nieuwsbrief nummer 1 2021

Het was afgelopen jaar misschien wat stiller dan u van ons gewend bent maar stil zitten hebben we niet gedaan. Naast het gangbare werk voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer zijn we afgelopen jaar van start gegaan met het project 'Natuurinclusief Boeren in Utrecht Oost'. Ook liepen de projecten: 'In en om de sloot', 'Aanleg en herstel van kleine landschapselementen' en het GLB-project 'Naar vijftig tinten groen in het kleinschalig cultuurlandschap'.

 

Nieuwsbrief nummer 6 2020 

Slotenprojecten bij Collectief Utrecht Oost, sloten schonen en snoei- en zaagwerk.

 

Nieuwsbrief nummer 5 2020

Door corona even uitgesteld, maar vanaf nu gaan we weer volop draaien met leerzame bijeenkomsten over natuurinclusief boeren. Kruidenrijk grasland, bodemcursus, biodiversiteit melkveehouderij en meer: er is een breed aanbod. Deze nieuwsbrief geeft een overzicht van wat er dit najaar gaat lopen. Bij iedere activiteit staat een aanmeldknop. Gebruik deze kans om in kleinschalige bijeenkomsten (ivm corona) uw kennis te verbreden!

 

Nieuwsbrief nummer 4 2020

Praktijkbijeenkomsten over kringlooplandbouw, kruidenrijk grasland en natuur op het boerenbedrijf. 

 

Nieuwsbrief nummer 3 2020

Subsidie kleine landschapselementen en meer.