BESCHRIJVING

Eén van de maatregel voor het verbeteren van het leefgebied van de patrijs is de aanleg van zogenaamde bloemenblokken. Deze worden ingezaaid met een mengsel van inheemse kruiden. Een bloemenblok van ongeveer 1 hectare biedt alles wat een paartje patrijzen nodig heeft om jaarrond te overleven en kuikens groot te brengen. Bloemenblokken bieden een veilige broedgelegenheid en voedsel voor kuikens. In de eerste twee weken van hun leven eten patrijzenkuikens en jongen van andere boerenlandvogels voornamelijk insecten. Dit eiwitrijke voedsel is essentieel voor hun groei. Bloemenblokken met een grote variatie aan bloeiende kruiden trekken grote aantallen insecten aan. Daarnaast is er volop zaad te vinden in de herfst en winter én bladgroen aan het einde van de winter als de zaden op raken. Bovendien biedt de begroeiing dekking tegen predatoren en slechte weersomstandigheden.

AANLEG

  • De aanleg van een bloemenblok start in maart-april met de voorbereiding van een vals zaaibed, om latere onkruidproblemen te voorkomen.
  • In april wordt het blok ingezaaid, de zaden in het mengsel zijn van verschillende groottes endaardoor ontmengen de zaden snel. Zaaimachines zijn daar lastig op in te stellen. Vul daarom de zaaimachine steeds met kleine hoeveelheden zaad en roer regelmatig in de voorraadbak. Er wordt een lage zaaidichtheid van 7 kilo per hectare gebruikt om een open vegetatie te creëren waarin patrijzen en hun kuikens zich gemakkelijk kunnen verplaatsen.
  • Na het zaaien is het goed om het geheel licht in te harken of eggen. Bij droogte is aanrollen goed om kieming te bevorderen.

PAKKETVOORWAARDEN

  • Collectief Utrecht Oost bepaalt welk zaaimengsel en welke zaaidichtheid er gebruikt wordt;
  • Het bloemenblok is minimaal 0,5 hectare groot en minimaal 20 meter breed. Bloemenblokken zijn zo breed en groot om te voorkomen dat predatoren makkelijk de nesten en kuikens kunnen opsporen. Een bloemenblok ligt bij voorkeur in het open veld en grenst niet aan doorgaandewegen, bos of houtwallen.
  • Elk jaar in april wordt de helft van ieder bloemenblok ondergewerkt en opnieuw ingezaaid. In het tweede jaar de eerste helft, in het derde jaar de andere helft en in het vierde jaar weer de eerste helft. Hierdoor ontstaat er de nodige variatie in begroeiing. Let op dat er bij het halveren van het bloemenblok geen smalle stroken ontstaan.
  • In bloemenblokken wordt niet bemest. Problemen met onkruiden kunnen ontstaan als het perceel vóór inzaai al niet vrij van onkruid was, en bij droge omstandigheden na de inzaai, waardoor het ingezaaide mengsel niet of traag kiemt. Een goede zaaibedvoorbereiding kan veel problemen met onkruiden voorkomen. Haarden van distels kunnen zo nodig pleksgewijs worden bestreden.
  • De beheereenheid wordt niet beweid.

VERGOEDING PER JAAR

€ 2.011,84 per hectare