Vanaf 16 augustus mag u uw meerjarige kruidenrijke akkerranden maaien. U mag de rand ook geheel of gedeeltelijk laten overstaan, dan hoeft u deze volgend jaar niet opnieuw in te zaaien. Door de kruiden en het graan in de winter te laten overstaan, is er bovendien ook in het winterhalfjaar schuilgelegenheid en voedsel (zaden) aanwezig. De patrijs en andere akkervogels profiteren daar graag van!