Kruidenrijke akkerrand MSBM RenswoudeEen kruidenrijke akker en akkerrand in Renswoude halverwege juli. 

In kleinschalige landschappen hebben kruidenrijke akkers en akkerranden een belangrijke functie. Ze dienen als broedlocatie, voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten akkervogels zoals de patrijs, gele kwikstaart en kneu. De kruidenrijke vegetatie trekt insecten aan, de zaden bieden voedsel in herfst en winter. Kruiden en graan blijven in de winter staan. Op deze manier is er jaarrond schuilgelegenheid en voedsel beschikbaar.