cow 354428 640De subsidieovereenkomsten voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) worden eind 2021 verlengd. Omdat nog niet duidelijk is hoe het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) eruit gaat zien, wordt dit een verlenging voor één jaar. Vanaf 2023 gaat er dan weer een nieuwe periode in. Omdat er veel nieuwe ontwikkelingen zijn, organiseerde Collectief Utrecht Oost in november bijeenkomsten om onze agrariërs in Utrecht Oost hierover te informeren.

Circa 150 deelnemers hebben een bijeenkomst bijgewoond. De reacties waren zeer positief. Tijdens de bijeenkomsten konden deelnemers aangeven over welke onderwerpen zij graag nog meer willen weten. Te denken valt aan bijvoorbeeld kruidenrijke akkerranden, agroforestry en hoogstamfruit. Zodra de situatie rondom corona dat toelaat, zullen wij weer kennisbijeenkomsten over deze en andere onderwerpen organiseren. Informatie hierover vindt u te zijner tijd in de Nieuwsbrief en natuurlijk op onze website.