Nest in gras LEU 2Met enige aanpassingen op uw bedrijf is veel winst te behalen om weidevogels (zowel nesten als jongen) te sparen. Sommige aanpassingen hebben invloed op de bedrijfsvoering (minder voeropbrengst, later maaien, later zaaien, enzovoort), andere aanpassingen vragen weinig van de bedrijfsvoering. Door samen zo veel mogelijk maatregelen te nemen, is de kans op broedsucces groter en krijgen meer jongen de kans om vliegvlug te worden. Bekijk hier alle tips.