Tractor op veld Pixabay 2475188Vanaf 1 januari 2023 gaat er veel veranderen in het systeem voor de uitbetaling van de Europese bedrijfstoeslagen. De basisvergoeding wordt lager, er komt een nieuwe eco-regeling en vanuit het nitraat actieprogramma gaan er bufferstroken gelden langs watervoerende sloten. Dit alles heeft ook invloed op de overeenkomsten die u kunt sluiten voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb). Samen met K&G Advies organiseren we drie informatieavonden om u over deze ontwikkelingen te informeren. De drie avonden zijn op Groot Zandbrink aan de Postweg 2 in Leusden en hebben hetzelfde programma. U kunt dus kiezen welke datum u het beste past: 3, 11 of 16 augustus. De avonden zijn vooral bedoeld voor agrarische ondernemers, als u als particulier een ANLb overeenkomst hebt, is het voor u minder van belang.

Alle boeren uit Utrecht Oost zijn dus welkom op een van de info-avonden. Vooraf aanmelden is niet nodig.