20220908 090800 Beschikking Prov UtrechtOok in 2023 en 2024 blijven de provincie Utrecht en de Utrechtse natuur- en landbouworganisaties nauw samenwerken om meer natuurinclusieve landbouw mogelijk te maken. Het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur’ gaat de tweede fase in waardoor het voor boeren nog makkelijker moet worden om hun bedrijf natuurinclusief te maken. Om de samenwerking te bekrachtigen, overhandigde gedeputeerde Mirjam Sterk op 8 september de beschikking van het actieplan ‘Duurzame Landbouw met Natuur Fase 2’ aan vertegenwoordigers van LTO Noord en Natuur en Milieufederatie Utrecht. Lees meer...