Collectief Utrecht Oost is een samenwerkingsverband van zes partijen. Deze zes partijen hebben de coöperatieve vereniging opgericht en dragen bestuursleden voor die door de algemene ledenvergadering benoemd kunnen worden. De samenwerkingspartners zijn:

ANV Noorderpark
ANV Kromme Rijnstreek  
ANV Vallei Horstee
ANV Binnenveld
LTO Noord
Utrechts Particulier Grondbezit

Het bestuur van het collectief bestaat uit leden van deze partijen, waarbij elke organisatie vertegenwoordigd is. Het bestuur bepaalt de strategie, neemt organisatorische en financiële besluiten en legt verantwoording af aan de leden. De medewerkers van het collectief zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De veldcoördinatoren beschikken over ecologische kennis, indien nodig worden externe specialisten ingeschakeld. Vaste partners daarbij zijn Bureau Viridis en Landschap Erfgoed Utrecht.

Collectief Utrecht Oost is gecertificeerd door de landelijk Stichting Certificering SNL. In een kwaliteitshandboek is de organisatie en de werkwijze van het collectief volledig beschreven. Hierin staat bijvoorbeeld hoe het collectief controleert of het beheer door de delenemers goed wordt uitgevoerd en hoe de uitbetaling plaatsvindt. De Stichting Certificering SNL controleert via externe audits of het collectief de werkzaamheden correct uitvoert. Bij de laatste audit in 2017 is alles akkoord bevonden en is de certificering verlengd.

 

Medewerkers

Hans Veurink
Hans Veurink - regiocoördinator


Stuur een e-mail

Marja Spelt
Marja Spelt - administratie


Stuur een e-mail

Otto Vloedgraven
Otto Vloedgraven - projectmedewerker


Stuur een e-mail

Dirk Jan Bleijerveld
Dirk Jan Bleijerveld - veldcoördinator voor Binnenveld, Gelderse Vallei en Noorderpark


Stuur een e-mail

Marlies Blom
Marlies Blom - veldcoördinator voor Heuvelrug, Kromme Rijn en Soest


Stuur een e-mail

Willeke Tuitert
Willeke Tuitert -

office manager

Stuur een e-mail

Bestuur

Henk Davelaar
Henk Davelaar - voorzitter (ANV Vallei Horstee)
Art Wolleswinkel
Art Wolleswinkel - secretaris (LTO Noord afdeling Gelderse Vallei)
Teus Spelt
Teus Spelt - penningmeester (ANV Noorderpark)
Elsje Oosterkamp
Elsje Oosterkamp - bestuurslid (ANV Het Binnenveld)
Martin Vroege
Martin Vroege - bestuurslid (ANV Kromme Rijnstreek)
Cornelis Uijttewaal
Cornelis Uijttewaal - bestuurslid (LTO Noord afdeling Houten-Bunnik)
Hanneke Hietink
Hanneke Hietink - bestuurslid (Utrechts Particulier Grondbezit)