Behalve landelijke pakketten die vergoed worden vanuit het ANLb, biedt Collectief Utrecht Oost ook regionale pakketten aan. De vergoedingen voor regionaal beheer betrekken wij uit onze reserves.

Het afsluiten van regionale pakketten verloopt op dezelfde manier als bij de landelijke beheerpakketten. En ook voor regionaal beheer is het belangrijk dat u zich houdt aan de vastgestelde voorschriften. Een overzicht van onze regionale pakketten vindt u in de rechterbalk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw veldcoördinator.