Ron ziet als zijn grootste succes dat hij dit überhaupt allemaal mag doen: zijn inbreng in het bedrijf, de vele contacten, veel partijen, bewustzijn creëren. Natuurlijk is hij er nog niet. De agroforestry heeft hij in drie jaar tijd opgezet - die moet letterlijk en fuguurlijk nog vrucht afwerpen.

En natuurlijk zijn er ook tegenvallers. Een deel van de agroforestry slaat niet aan en het gaat misschien allemaal minder snel dan hij wil. Het melkveebedrijf moet wel blijven lopen, daar komt de productie nu vandaan. Ron is realistisch: denken in idealen levert geen brood op de plank.

"Denken in idealen levert geen brood op de plank"

Rons advies voor andere boeren: doe mee! Kijk om je heen, wat past bij je bedrijf en hoe pas je het in. Want hoe strategischer je agrarisch natuurbeheer inpast, hoe meer voordeel het oplevert. Heb je daar een opleiding voor nodig? Nee, denkt Ron, wel boerenverstand en een open mind voor nieuwe initiatieven. Een interessant concept vindt hij EcoLiteracy, wat letterlijk “de natuur lezen” betekent. Daarover is veel te vinden en het leert je de verbindingen in de natuur te begrijpen en te versterken. En echte aanraders? "Mijn inspiratiebronnen zijn Mark Shepard met zijn boek 'Herstellende landbouw', Allan Savory en Joel Salatin. Van hem zijn meerdere boekjes en vele filmpjes te vinden op youtube."

Het is daarnaast belangrijk elkaar te vinden en te helpen, is Rons overtuiging. Boeren onderling, maar ook binnen de hele maatschappij. "Net zoals boeren bijdragen aan alle uitdagingen waar wij als maatschappij mee te maken hebben - stikstof, klimaat, biodiversiteit - kunnen we met gezonde boerderij ecosystemen ook bijdragen aan de oplossingen daarvoor." Daar is wel steun voor nodig vanuit de samenleving als geheel, bijvoorbeeld door financiële compensatie. "Als CO2 wordt vastgelegd in grasland is het wel zo eerlijk dat iedereen die zorgt voor de uitstoot (industrie en burger) ook degene betaalt die het weer vastlegt."