BESCHRIJVING

Het aanleggen van vlinderstroken is een speciale manier van het toepassen van gefaseerd maaibeheer. Natuurbeheerders noemen het ook wel sinusbeheer. Door het grasland op zo'n manier te beheren, ontstaat er enorm veel variatie op een klein stukje, wat voor vlinders, bijen, vogels, zoogdieren en amfibieën heel goed is. Met deze manier van beheer maak je grasland waar op elk moment van het jaar voor elk wat wils is. In de zomer zijn er kort, halflang en lang gras en kruiden aanwezig. Een deel van het perceel gaat de winter in met lang, ruig gras wat voedsel en dekking biedt voor diverse dieren, vogels en insecten.

 • PAKKETVOORWAARDEN
 • Een vlinderstrook kan als ‘extra’ pakket worden afgesloten op percelen waarop een ANLb overeenkomst botanisch hooiland (13b) is afgesloten.
 • Rond 20 mei, ongeveer drie weken voor de maaidatum van het perceel (na 15 juni), wordt rondom een strook gemaaid van 3 tot 6 meter breed. Dit is de vlinderstrook.
 • De strook ligt aan twee zijden van het perceel strak langs de perceelsrand.
 • Langs de derde en vierde zijde wordt de strook slingerend gemaaid, zodanig dat nog 1 tot 8 meter aan gras blijft staan.
 • Het gemaaide gras van de strook wordt afgevoerd. Het kan als vers gras worden gebruikt (zomerstalvoedering) of na een korte veldperiode worden ingekuild.
 • Wanneer na 15 juni het perceel op de normale datum wordt gemaaid, dan wordt de vlinderstrook niet gemaaid en ook het gras buiten de vlinderstrook blijft staan en mag niet gemaaid worden.
 • Het lange gras dat buiten de vlinderstrook staat, wordt het hele jaar niet gemaaid en gaat dus lang de winter in.
 • Als het perceel in de nazomer wordt beweid, dan mag het lange gras dat buiten de vlinderstrook staat, wel worden beweid.
 • Bij percelen groter dan 1,5 ha worden er ook één of meer vlinderstroken door het midden van het perceel gemaaid. Dit gebeurt in overleg met de veldcoördinator. Ook langs deze strook blijft dan een stuk gras staan dat lang de winter in gaat.
 • Wanneer de vlinderstroken het jaar erop weer worden toegepast, worden de zijden gewisseld. Dus waar in jaar 1 een slingerende vlinderstrook lag, wordt in jaar 2 strak langs de kant gemaaid en omgekeerd.

VERGOEDING PER JAAR

€ 250,- per hectare